Németh Nikolett

Tanácsadó szakpszichológus, gyászfeldolgozó specialista, krízistanácsadó

PÁRBAJOK PSZICHOLÓGIAI KÖZPONT

Németh Nikolett

Please scroll down for English version

Magánemberként:

Háromgyerekes anyaként egy mozaikcsalád szerves részeként lavírozok a mindennapok kihívásai között. Tudom milyen egy neurodiverz gyermekek édesanyjaként harcolni a világ ellen, és tudom milyen kihívás egyensúlyozni a munka és magánélet között, vagy épp milyen tragikus veszteségekből gyógyulni, és milyen sorsfordító lehet jó segítséget kapni.

A külföldön töltött évek, tapasztalások meghatározóak voltak mind személyes fejlődésem, mind szakmai szemléletem formálásában, melynek eredményeként az előítéletektől mentes megismerés, az egyéniség tisztelete kifejezetten előtérbe került, így a diverzitást minden létformájával szemben elfogadó vagyok.

Eddigi munkáim során, változatos területeken, sokféle korosztállyal és kulturális, vallási hátterű klienssel dolgoztam együtt.

Affirmatív szemléletben és traumatudatosan dolgozom.

Klienseim kisérése során kiemelten fontosnak tartom az érzelmi biztonság kialakítását a közös terünkben, hogy az érzelmek szabad áramlása és megélése mindenkinek a saját, egyedi tempójában valósulhasson meg. Hiszem, hogy a biztonságban megélt sérülékenységünk gyógyító erővel bír.

Szakemberként:

Több évet éltem és tanultam külföldön, a pszichológus alapképzettségemet is a Londoni Nemzetközi Richmond Egyetemen szereztem, majd az okleveles pszichológus képesítésemet már Magyarországon, a Károly Gáspár Református Egyetemen szereztem klinikai szakirányon. 

Szakmai tudásomat folyamatosan frissítem. Tanácsadó szakpszichológus végzettséggel is rendelkezem (ELTE, krízistanácsadás szakirány), valamint Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista vagyok.

Szakmai hitvallásomat tekintve dr. Máté Gábor szemléletmódja áll hozzám legközelebb, jelenleg az általa kidolgozott Együttérző Feltárásban képződőm. Mélyebb érzelmi munka kapcsán a testudatosságot célzó gyakorlatokat is meghívom a közös térbe, de szívesen alkalmazom a kognitív viselkedésterápia eszközeit, valamint mindfulness típusú relaxációs gyakorlatokat is. 

Rendíthetetlenül hiszek az ember öngyógyító képességeiben, és abban, hogy a megoldás ott van mindenkiben!


English version

As an individual:

In the essence of who I am as an individual you will first and foremost find that I am a mother of three, my life is enriched by the ever-changing challenges of juggling between family and work.

Among my children, one is blessed with neurodiversity, teaching me the power of understanding, acceptance, and unwavering love daily. Through personal experiences with tragic losses, grief, and transgenerational trauma, I’ve navigated the depths of sorrow and emerged with newfound resilience and healing.

My personal journey of loss and grief, have sculpted the contours of my soul, imbuing me with a profound appreciation for the fragility and resilience of the human spirit and the belief that healing is possible. Curiosity about human nature and empathy is the compass that guides me.

As a professional:

I am a certified counseling psychologist with over 10 years of experience working with clients from diverse backgrounds. My journey in the field has been characterized by a deep commitment to constant training and curiosity.

Education has been a cornerstone of my professional development. I obtained my Bachelor’s degree in the UK at Richmond the American International University in London before pursuing a Master’s degree at Károly Gáspár University in Hungary. Additionally, I underwent specialized counseling training at ELTE, further developing my skills in the field. am also a certified Grief Recovery Specialist, joining my clients with gentle care in their grief journey.

I take on an affirmative and trauma-informed approach.

My practice is informed by the teachings of Dr. Gábor Maté, whose approach on deep emotional healing resonates with me. I am currently participating in his Compassionate Inquiry training and aim to incorporate his principles into my practice to facilitate transformative change for my clients.

Central to my practice is a profound respect for vulnerability and acceptance. I believe in the healing power of creating a safe and non-judgmental space where clients can explore their emotions and experiences freely. Through gentle guidance and support, I empower individuals to embark on their journey of self-healing and personal growth.

Throughout my career, I have had the privilege of working with a wide range of clients, including children, parents, caregivers, and leaders from various walks of life. Each interaction has enriched my understanding of human nature and reinforced my dedication to supporting others on their journey towards emotional well-being.

In essence, I am a counseling psychologist who is deeply committed to fostering acceptance, guidance, and self-discovery. My mission is to empower individuals to lead fulfilling and authentic lives.