Hogyan legyek sikeres?

A siker – mind a karrierben, mind pedig a magánéletben – alapvetően saját magunkon múlik, amely az életünkben hozott döntéseink és a csalódásokhoz való hozzáállásunkból tevődik össze. Régi közhely, hogy az optimista emberek sikeresebbek pesszimista társaiknál, mivel bíznak magukban és az akadályokhoz is rugalmasan tudnak alkalmazkodni. Ez ma már tudományosan is igazolt. Azt viszont kevesen tudják, hogy önmagunkba vetett hitünk, önbizalmunk már gyermekkorban elkezd formálódni elsősorban a szülők, majd a környezetből érkező impulzusok hatására (lsd. http://parbajok.hu/2016/11/07/alacsony-vagy-magas-onertekelesem-van/). Mindezek összességéből alakul ki, hogy felnőttként alacsony vagy magas önértékeléssel rendelkezünk-e, amely szorosan összefügg azzal, hogy életünket mennyire tudjuk sikeresen menedzselni.

Tovább

Miért fontos az önértékelés?

Kapcsolódó kép

Az ember öntudatra ébredése óta elmélkedik saját magáról, belső világáról. Ismert ókori filozófusaink is máig maradandó elméleteket és gondolatokat hagytak ránk az emberről és a lélekről szóló teóriáikban. Már akkor tudni vélték, hogy minden siker kulcsa az önismeret, ahogy az a Delphoi jósda falán is olvasható: „Ismerd meg Önmagad!”, azaz amilyen magad vagy, olyan a sorsod is.

Tovább

Alacsony vagy magas önértékelésem van?

Az önbecsülés felmérése nem könnyű feladat, hiszen önmagunk megítélése során számos torzító tényező is szerepet játszik, mivel természetes ösztönünk, hogy igyekszünk magunkat mások előtt pozitívabban feltüntetni, mint amilyenek vagyunk valójában (Taylor,  Brown, 1988). Ezt az oldalt nevezik explicit önértékelésnek, amely az egyén tudatos, átgondolt, kifelé mutatott képét tükrözi, ami esetenként jelentősen eltérhet a tudattalan, vagyis az implicit önértékeléstől (Greenwald, Banaji, 1995). Az implicit önértékelés saját magunkról alkotott automatikus, önreflexió nélküli értékelés (Koole, et al., 2001), amely a legjobban tükrözi az egyén valódi önbecsülését (Greenwald, Banaji, 1995). Az implicit önértékelés észrevétlenül befolyásolja mindennapjainkat, magatartásunkat és gondolkodásunkat, érzelmi reakcióinkat, amely egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen változik életünk során; szemben az explicit önértékelésünkkel, melyet az életünkben bekövetkezett fordulópontok jelentősen befolyásolhatnak (Hetts, et al., 1999). Ez a jelentős eltérés az implicit és explicit önértékelés között vélhetőleg annak tudható be, hogy míg az implicit önértékelés kialakulása életünk korai szakaszába sorolható, addig az explicit önértékelés a későbbi élettörténések hatására fejlődik (Kökönyei, 2007).

Tovább