Esze Viktória

Please scroll down for English version

Magánemberként
Életem során mindig törekedtem a folyamatos fejlődésre mind szakmai, mind személyes utamon. S nincs annál felemelőbb érzés, mint amikor ebben a folyamatban társra lelhetünk szeretteink, barátaink és munkatársaink személyében. Szüleim támogató szeretete mindig jó alapot adott ahhoz, hogy kiegyensúlyozott mederben élhessem életem. Nővérem segített megtanulnom, milyen valakire úgy felnéznem, hogy közben egyenrangú kapcsolat lehet közöttünk. Legközelebbi barátaim segítettek kinyitni a világomat, és megértenem, hogy más családok mennyire más normák szerint tudnak működni. Emellett közös élményeink útján segítettek saját identitásom formálásában. A jelenlegi énem szerves részét képezi a természet szeretete, a teakultúrában való elmerülés, a mindfulness meditáció gyakorlása, a sütés által érzett alkotás öröme és pszichológusi hivatásom iránti elkötelezettségem.

Mindez hozzájárult ahhoz is, ahogyan párkapcsolatban létezem. Ez egy olyan tánc, ahol hol az egyik, hol a másik fél lép a másik lábára. De minél többet gyakorlunk, annál jobban megismerjük a másik mozdulatait, és annál tökéletesebbé válik az összhang kettőnk között. Együtt fejlődni – számomra ez az egyik legszebb ajándék az életben. Kapcsolataink meghatároznak bennünket nemcsak magánéletünkben, de a munkahelyünkön is, ahol életünk jelentős részét töltjük. Így nem feledkezhetünk meg munkatársi viszonyainkról sem. Kollégáim és főnökeim legalább annyira támogatták szakmai fejlődésemet, mint a tanulmányaim. Emellett megtanítottak arra is, hogy milyen sokszínűek lehetnek az emberi kapcsolataink.

Szakemberként
Legyen szó a családunkról vagy a munkahelyünkről, mindenütt rendszerek vesznek körül minket. Ezekben nem elszigetelt egyénként vagyunk jelen, hanem olyan személyként, aki ugyanúgy hat a környezetére, mint a környezete őrá. A rendszerszemlélet az ELTÉ-n végzett pszichológusi tanulmányaim során ragadta meg a figyelmem. Mindig is foglalkoztattak az emberi kapcsolatok, és azt gondolom, hogy ezek komplexitására remek nézőpontot nyújt, ha rendszerként tekintünk rájuk. Így kezdtem el családterápiás képzésemet a Magyar Családterápiás Egyesületnél évekkel ezelőtt. Család- és párterapeuta jelöltként sokféle kihívással találkozom. Az egzisztenciális nehézségektől a konfliktusok gyakorivá válásán át a családtagok eltávolodásáig egymástól. Ám minden esetben közös, hogy a megoldás nem kizárólag az egyének felelősségén múlik, hanem a közösség, a kapcsolat dinamikáján is legalább annyira. Ennek felismerésében és javításában, finomhangolásában igyekszem segíteni a hozzám és kollégámhoz forduló családokat és párokat lépésről lépésre.

A családok és párok támogatása mellett munkapszichológiai területeken tevékenykedem. Az elmúlt évek során támogattam már álláskeresőket és munkavállalókat is kompetenciáik megismerésében és fejlesztésében, csoportos és egyéni formában egyaránt. Munkámat pedig minden esetben áthatotta, és áthatja ma is a rendszerszemlélet és a fejlődésbe vetett töretlen hitem.

Írásaim:
Mindset pszichológia – Egyek vagyunk? Határok a párkapcsolatban – I. rész
Mindset pszichológia – Egyek vagyunk? Határok a párkapcsolatban – II. rész

Mindset pszichológia – Jóban, rosszban, karanténban – hogyan élje túl a párkapcsolat az
összezártságot?
Mindset pszichológia – Elég jó szülő vagyok? – I. rész
Mindset pszichológia – Elég jó szülő vagyok? – II. rész
Mindset pszichológia – Munkahelyi veszteségeink árnyékában
Mindset pszichológia – Wabi Sabi – Útmutató a belső békéhez – könyvismertető

Kérdése van?
Kérjen időpontot most!
Tovább a kapcsolatokhoz >>

ENGLISH VERSION:

About me personally
In my whole life I had the motivation for constant development on my professional and personal way as well. For me this is an enthusiastic feeling when we can go ahead step by step on the way of progression beside our loved ones and colleagues. My parents always provided me by love in my lifetime, which was a base for my balanced everydays. My sister helped me to learn how I can look up to someone who is equal to me at the same time. My closest Friends helped me to open my world and to understand how different families can be. Besides these our common experiences shaped my identity. My current self is really defined by the love of nature, tea culture, practising mindfulness meditation, baking cookies and my passion for psychology.

All of these contributed the way I exist in a relationship. This is like a dance and sometimes we just step on the other’s feet. But the more we practice, the better we get to know the other’s movements, and the harmony between us is becoming more and more perfect. Developing together – for me it is one of the most beautiful gifts in life. Our relationships define us not only in our private life’s, but in our workplace as well. My colleagues and bosses provided my professional development as much as my education.

About me professionally
In our family and workplace, there are systems everywhere around us. In these we live as isolated people, because we react to each other. I had my psychology education at ELTE, and I met here system approach for first time. I was always interested in the relationships between people, and system approach gives us a great viewpoint to understand the complexity of these. I meet many kinds of challenges when I work with families and couples. From existential difficulties to the continual conflicts they have many kinds of issues. But every case has some common side: the solution always depends on the community and the dynamic of the relationship, and not just the individual. I am committed to help families and couples to recognise this and repair the broken parts of the relationship step by step.

Besides working with families and couples I work on the field of work psychology. In the last few years, I helped to job seekers and employees to get to know their own competences and development these as well. And my work has been permeated in all cases and is still permeated by my systems approach and unbroken faith in development.