Alacsony vagy magas önértékelésem van?

Az önbecsülés felmérése nem könnyű feladat, hiszen önmagunk megítélése során számos torzító tényező is szerepet játszik, mivel természetes ösztönünk, hogy igyekszünk magunkat mások előtt pozitívabban feltüntetni, mint amilyenek vagyunk valójában (Taylor,  Brown, 1988). Ezt az oldalt nevezik explicit önértékelésnek, amely az egyén tudatos, átgondolt, kifelé mutatott képét tükrözi, ami esetenként jelentősen eltérhet a tudattalan, vagyis az implicit önértékeléstől (Greenwald, Banaji, 1995). Az implicit önértékelés saját magunkról alkotott automatikus, önreflexió nélküli értékelés (Koole, et al., 2001), amely a legjobban tükrözi az egyén valódi önbecsülését (Greenwald, Banaji, 1995). Az implicit önértékelés észrevétlenül befolyásolja mindennapjainkat, magatartásunkat és gondolkodásunkat, érzelmi reakcióinkat, amely egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen változik életünk során; szemben az explicit önértékelésünkkel, melyet az életünkben bekövetkezett fordulópontok jelentősen befolyásolhatnak (Hetts, et al., 1999). Ez a jelentős eltérés az implicit és explicit önértékelés között vélhetőleg annak tudható be, hogy míg az implicit önértékelés kialakulása életünk korai szakaszába sorolható, addig az explicit önértékelés a későbbi élettörténések hatására fejlődik (Kökönyei, 2007).

Az implicit önértékelés elsősorban a csecsemő és kisgyermek években formálódik, amelyre nagy hatással van a gyermek és nevelője között kialakult kötődés minősége. Azaz, az egyén implicit önértékelése azt tükrözi, hogy mennyire érdemes a gondoskodásra és a védelemre (Bowlby, 1984). DeHart és munkatársainak (2005) vizsgálata kimutatta, hogy a szülő nevelői stílusának is hatása van az implicit önértékelés kialakulására, mégpedig oly módon, hogy azok a fiatalok, akik gyerekkorukban több szülői szeretetet és kisebb mértékű túlvédést kaptak, azok implicit önértékelése magasabb az átlagnál (DeHart, et al., 2005). Johnson (2003) sokéves tapasztalatai és kísérletei során megfigyelte, hogy a magas implicit és explicit önértékelésű személyeknek nem azért van szükségük céljaik sikeres megvalósítására, hogy ezáltal önbecsülést szerezzenek maguknak, hanem csupán önmagunknak akarnak megfelelni és ezáltal mások sikerei nem jelentenek számukra fenyegetettséget. Míg az alacsony implicit, de magas explicit önbecsüléssel rendelkező egyének számára kiemelkedően fontos mások megbecsülése kompetenciáik révén. Az ilyen személyek gyakran munkamániások és képesek a végkimerültségig hajszolni magukat, ráadásul ez a folyamatos belső konfliktus állandó energiaelnyelőként működik.
Ha ilyen létezik, léteznie kell magas implicit önbecsüléssel és alacsony explicit önbecsüléssel rendelkező változatnak is. Ezek az emberek abszolút elégedettek önmagukkal és egyáltalán nem vágynak nagyobb sikerek elérésére. Boldogok azzal, amijük van, elégedettek környezetükkel, családjukkal és kapcsolataikkal. A leginkább mentális-egészség szempontjából veszélyeztetett csoport azok közül kerül ki, akiknek mind az implicit, mind pedig az explicit önbecsülésük alacsony fokú. Az ilyen emberek visszahúzódóak és könnyen beletörődnek sorsukba, hatalmas igényük van az érzelmi megerősítésre és támogatásra, ezért mások elutasítása sokkal nagyobb tragédia számukra, mint a kompetenciáikban való sikertelenség. Ráadásul ezek az emberek könnyen válhatnak áldozatokká, bántalmazottakká és a másoktól való kényszeres függőség is nagyobb eséllyel alakulhat ki náluk (Johnson, 2003).

A fent leírtakból láthatjuk, hogy egészséges önbecsülésünk és stabil önértékelésünk elérése nem egyszerű folyamat és gyakorlatilag öntudatra ébredésünktől kezdve megkezdődik formálódása. Alapvető befolyással van rá szülői hátterünk, az iskolában és későbbi munkánkban elért sikereink, szociális környezetünk elismerése és a napi események is. Mindezek összességéből alakul ki magunkról az a globális kép, hogy elégedettek vagyunk-e önmagunkkal és alapvetően pozitívan vagy negatívan látjuk saját magunkat.

Pakai-Szűcs Réka

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük