Csillik Edina

Please scroll down for English version

 

Magánemberként:

Egy vidéki, háromgyermekes családban felnőve már gyermekkoromtól sokat tanulhattam arról, hogy milyen örömök és milyen nehézségek merülhetnek fel egy szoros együttélés során. Számomra az nyújtja a biztonságot, ha a család egy olyan közeg, ahol a folyamatos változásoknak teret hagyunk és együtt alakulunk, egymásért teszünk. Már pszichológiai tanulmányaim alatt találkoztam a rendszerszemlélettel (melyben a család és párterápia is dolgozik), ami még inkább segített megérteni azt, hogy a család egyes tagjainak működése, viselkedése, hogyan hat a többiekre és hogyan tudjuk együtt alakítani azt, amit közösen hoztunk létre. 

Nagy szenvedélyem az utazás, ennek is leginkább az a fajtája, amikor helyiek szemén keresztül ismerhetem meg az adott kultúrát. Norvégiában, Izlandon és Kanadában is dolgoztam farmokon önkéntesként, de jártam már Ázsiában és Afrikában is. Az utazás számomra megismerést, szemlélettágítást, kapcsolatépítést és élményszerzést jelent. Minél többet utazok, annál inkább látom, hogy milyen sokszínű és változatos a világ, mégis mennyi közös pontot lehet találni, legyen szó egy észak-norvég zsákfaluban élő házaspárról vagy akár egy izraeli kapuőrről.

Szakemberként:

Pszichológiai képesítésemet a Károli Gáspár Református Egyetemen, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem interperszonális és interkulturális szakirányon. Még egyetemi éveim alatt kezdtem el a Magyar Családterápiás Egyesület pár- és családterapeuta képzését, mely számos gyakorlati eszközzel és szerteágazó elméleti tudással látott el annak érdekében, hogy a hozzám érkezőkkel a lehető legnagyobb felkészültséggel tudjak dolgozni. Emellett elvégeztem a Magyar Pszichoszomatikus Egyesület fókuszolás orientált módszer- és önismereti képzését, ami betekintést engedett a test és a lélek összefüggéseinek mélyebb megismerésébe. Jelenleg második mesterképzésemet végzem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalmi nemek tanulmánya szakán, valamint szintén az ELTE falain belül szexuálpszichológiai szakpszichológusnak is tanulok.

Munkám során arra kellett rájönnöm, hogy a családokban mindössze egy közös vonás van: mindegyik különböző. Legyen az nukleáris család, nagycsalád, mozaikcsalád, egyszülős család, szivárványcsalád vagy egy pár néhány háziállattal, az általunk választott együttélési forma mindenképp kihívások elé állítja a család összes tagját. Az ezekkel való megküzdés sokszor okozhat nehézséget és elakadást, mivel szocializációnk során leginkább a saját családunk problémamegoldási mintáit ismerjük meg. Így amikor egy új család/párkapcsolat alakul két világot kell összeegyeztetni, mely rengeteg munkával jár. 

Pszichológusként abban segítem a hozzám érkezőket, hogy olyan nézőpontokat ajánlok meg nekik, mely megengedi számukra, hogy rendszerben lássák a problémát, és olyan eszközökkel látom el őket, melynek segítségével folyamatosan javítani tudnak ezen a rendszeren.

As an individual:

Growing up in a rural family with three children, I learned a lot from my childhood about the joys and difficulties of living close together. For me, safety is when the family is an environment where we leave room for constant change and develop together for one another. Already during my psychological studies, I came across systemic approaches (in which family and couple therapy work), which further helped me understand how individual members of the family function, how they affect others, and how we can shape together what we have created together.

My passion is traveling, especially that kind when I get to know the culture through the eyes of locals. I volunteered a couple of times on farms in Norway, Iceland and Canada, but I have also been to Asia and Africa. For me, traveling means getting to know, expanding my eyesight, building relationships and getting experiences. The more I travel, the more I see how diverse the world is, yet how many common points can be found, be it a married couple living in a northern Norwegian bag village or even an Israeli gatekeeper.

As professionals:

I obtained my psychological qualification in interpersonal and intercultural specialization at Károli Gáspár University and Pázmány Péter University. During my university years, I started training to be a couple and family therapist at the Hungarian Family Therapy Association, which provided me with a number of practical tools and diverse theoretical knowledge to work with those who came to me with the utmost preparation. In addition, I completed a focus-oriented method and self-knowledge training at the Hungarian Psychosomatic Association, which allowed me to gain a deeper understanding of the relationships between body and soul. I am currently pursuing my second Master’s degree in Gender Studies at Eötvös Loránd University, as well as being a Sexual Psychologist within ELTE.

During my work, I had to realize that there is only one thing common in families: each is different. Whether it is a nuclear family, a large family, a patchwork family, a single-parent family, a rainbow family or a couple with pets the form of living we choose will be a challenge for all members of the family. Coping with these can often lead to difficulties and stumbling blocks as we are most familiar with problem-solving patterns in our own families, learned during our socialization. So when a new family / relationship develops, two worlds need to be reconciled, which involves a lot of work.

As a psychologist, I help those who come to me by offering them viewpoints that allow them to see the problem in a system and provide them with tools to continually improve that system.

Kérdése van?
Kérjen időpontot most!
Tovább a kapcsolatokhoz >>