Zaka Dóra

Please scroll down for English version

Magánemberként:

Zaka Dóra vagyok. Származási családomat mindig is különlegesnek tartottam, ugyanis egy már jól működő mozaikcsaládba születtem bele, aminek köszönhetően korán rugalmasságot, kreatív problémamegoldást és elfogadást tanultam. A testvéreimmel való korkülönbségekből kifolyólag már 12 évesen nagynéni lettem, mostanra pedig büszke négyszeres nagynéninek mondhatom magam. Csodálatos volt közelről végignézni a gyermekek fejlődését, ami egyúttal hozzájárult pályaválasztásomhoz is.     

Jelenleg boldog párkapcsolatban élek, amelynek évei alatt testközelből megtapasztalhattam a párkapcsolatok fejlődési fázisait egészen a kezdeti „rózsaszín ködtől” addig, amikor – még ha kisebb-nagyobb súrlódások árán is, de – elkezdjük összehangolni azokat a szokásokat, szabályokat, amelyeket származási családjainkból hozunk és amelyek közös életünk alapjai lesznek. Állatbarátként fontos kiemelnem, hogy közös életünkben családtagként helyet kap egy kiskutya is. 

Szakemberként:

Okleveles pszichológus végzettségemet a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem. A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány hallgatójaként hamar megláttam azt, hogy a gyermekekkel való munkához elengedhetetlen a szülők, adott esetben a tágabb családi környezet bevonása. Ennek köszönhetően már az alapképzés évei alatt belekezdtem a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzésének első szakaszába. 2020 év elején elvégeztem az OH-kártya instruktor tanfolyamot is, ami egy olyan asszociációs eszköz használatát adta a kezembe, amellyel rendkívül jól fejleszthető a kreativitás, az önérzékelés, valamint az ítélkezés és versengés nélküli kommunikáció. Ezen túl, a kártyák segítenek felismerni és kifejezni az érzéseinket, amely a párterápia során kiemelten fontos. 

Jelenleg is tanulok, az ELTE tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzését, valamint a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzésének szupervíziós szakaszát végzem. Összességében a tanulás fontos szerepet tölt be az életemben, nemcsak a tudás megszerzése, hanem a tanulás öröme miatt is. Hiszem, hogy minden felnőtt ember számára fontos önmaga fejlesztése, hiszen ez kompetenciaérzéssel ruház fel és pozitívan hat az önértékelésre. 

Pszichológusként részben egyéni tanácsadással, nagyrészt azonban pár-és családterápiával foglalkozom, látásmódom tehát alapvetően a rendszerszemléletre épül. Arra, hogy egy családban mindenki hatással van a többiekre, függetlenül attól, hogy hetero- vagy homoszexuális kapcsolatokról beszélünk. Ennek megfelelően, nem az események okait keressük vagy a gyakran elhangzó „kinek a hibája” kérdésre adható választ, hanem az összefüggéseket: ki mivel járul hozzá egy adott nehézség megjelenéséhez? Hogyan tudjuk megtámogatni azt, hogy jobban működjenek a családi kapcsolatok? Mire van szükség a hatékonyabb kommunikációhoz? 

Egy párkapcsolatban, ahol nehézségek ütik fel a fejüket, hatalmas erőforrás az, ha ezt felismerik és segítséget kérnek. Mi abban segítünk, hogy közösen megtaláljuk a jobb működéshez vezető utat.

About me personally:

I have always considered my family of origin to be special because I was born into a well-functioning patchwork family. Thanks to this I learned flexibility, creative problem solving and acceptance at an early age. Due to age differences with my brother and sister, I became aunt at the age of 12, and now I am proud to be aunt of four. It was wonderful to look closely at the development of the children, which also contributed to my career choices.

I am currently living in a happy relationship where I have been able to experience the developmental stages of relationships from the very beginning of the initial “pink fog” until we begin to harmonize the habits, rules, from our families of origin, that will be the foundation of our common life. As a pet friend, it is important to emphasize that a puppy is also a member of our family.

About me professionally:

I graduated at Károli Gáspár University as a Psychologist. As a student of Developmental and Clinical Child Psychology, I soon realized that working with children requires the involvement of parents, and possibly the wider family environment. Thanks to this, I started the first phase of my training as a family therapist in the Hungarian Family Therapy Association. In the early 2020s, I also completed the OH Card Instructor course, which introduced me to an association tool that can develop creativity, self-awareness, and communication without judgment or competition. In addition, the cards help us recognize and express our feelings, which are extremely important during couple therapy.

I am still studying, continuing my professional training as a Counselling Psychologist at Eötvös Loránd University, and supervising the family therapist training at the Hungarian Family Therapy Association. All in all, learning plays an important role in my life, not only for the sake of acquiring knowledge but also for the pleasure of learning. I believe that it is important for every adult to develop himself or herself, as it gives a sense of competence and a positive effect on self-esteem.

As a psychologist, I deal partly with individual counseling, but mostly with couple and family therapy, so my vision is basically based on a systemic approach. On the fact that everyone in a family influences the others, regardless of whether they are heterosexual or homosexual. Accordingly, we are not looking for the causes of the events or the answer to the frequently asked “whose fault”, but the relationships: who contributes to the emergence of a particular difficulty? How can we help make family relationships work better? What do you need to communicate more effectively?

In a relationship where they have difficulties, recognizing this and asking for help is a huge resource. We help find a way to work together better.

MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA: Zaka Dóra: Kapnak a gyerekek hideget-meleget. Nevelési stílusok

KÖNYV GURU: Zaka Dóra: Hárman párban?!

KÖNYV GURU: Zaka Dóra: Mese volt, igaz volt

KÖNYV GURU: Zaka Dóra: Recenzió: Az „arctalan démon”: a meddőség

MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA: Zaka Dóra: Veszekedés vagy zaklatás?

KÖNYV GURU: Zaka Dóra: Recenzió: A lélek meztelensége

Kérdése van?
Kérjen időpontot most!
Tovább a kapcsolatokhoz >>